PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 2018

Fotolia.com | #124745580 | Autor: rafaello

Interesują Cię zasady programu CZYSTE POWIETRZE 2018 oraz jak złożyć wniosek, dostać dotację i pożyczkę na wymianę pieca, ocieplenie domu? Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Możesz liczyć na dofinansowanie, jeśli chcesz wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania, wykonać ocieplenie domu czy stropów, planujesz wymianę okien lub drzwi. Poniżej opisujemy zasady programu CZYSTE PWIETRZE. Dowiesz się, gdzie można złożyć wniosek. Rządowy Program wdraża każdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Wnioski można składać od 19 września 2018 do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W całym kraju w gminach trwa cykl spotkań dotyczący programu CZYSTE POWIETRZE. Przedstawiciele resortu informują, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Program CZYSTE POWIETRZE jest szansą Polaków na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w swoich domach.

Kto może skorzystać? Program kierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

Celem programu jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery oraz efektywne zarządzanie energią. Wymiana dotyczy starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termodernizacji domów jednorodzinnych. Działania służą ochronie środowiska i jednocześnie zwiększeniu budżetu domowego.

Program CZYSTE POWIETRZE pozwala zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Dotacja liczona jest od maksymalnego kosztu 53 tysięcy złotych, powyżej tej kwoty dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych. Planowany okres spłaty pożyczki to 15 lat. Okres realizacji przedsięwzięcia rozpoczęty nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Program CZYSTE POWIETRZE przewiduje dofinansowanie na:
– wymianę starych źródeł ciepła czyli zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu
– docieplenie przegród budynku
-wymianę okien i drzwi
– montaż, modernizację instalacji centralnego ogrzewani i ciepłej wody użytkowej
– instalację odnawialnych źródeł energii
– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Formy dofinansowania:
– dotacja
– pożyczka

Realizacja programu : 2018-2029
Podpisywanie umów: do 31.12.2027
Zakończenie wszystkich prac objętych umową: 30.06.2029

Warunki podstawowe:
– dla budynków istniejących: wymiana starego pieca lub kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, które spełniają wymagania programu CZYSTE POWIETRZE
– dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła, które spełniaja wymagania programu CZYSTE POWIETRZE

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie.

Podsumowując dofinansowanie krok po kroku:
1. Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku, załącznikami, instrukcjami, regulaminem
2. Przeanalizuj potrzeby budynku. Sprawdź jaki jest stan obecny i jakie są potrzeby budynku, które zostaną określone w audycie energetycznym
3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż. Pamiętaj o dołączeniu niezbędnych dokumentów.
4. Po złożeniu wniosku, przedstawiciel Funduszu potwierdzi czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku. Podpisz umowę.
5. Fundusz przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
6. Złóż wniosek o płatności. Pieniądze wypłacone mogą być w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia.
7. Zakończenie przedsięwzięcia kończy się wizytą przedstawiciela Funduszu, który potwierdzi realizację przedsięwzięcia.
8. Rozliczenie przedsięwzięcia następuje po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela Funduszu.

Nabory wniosków będą prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu
https://www.wfosigw.opole.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku
http://wfosigw.bialystok.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu
http://wfosigw.torun.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku
https://wfos.gdansk.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
https://wfosigw.zgora.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach
https://wfosigw.katowice.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach
http://wfos.com.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie
https://www.wfos.krakow.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie
http://www.wfos.lublin.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi
http://wfosigw.lodz.pl/
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie
http://wfosigw.olsztyn.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu
http://www.wfosgw.poznan.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie
https://www.wfos.szczecin.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie
http://www.wfosigw.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu
https://wfosigw.wroclaw.pl/

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *