Jakie obowiązki należą do kominiarza przy przeprowadzaniu kontroli przewodów kominowych?

Fotolia.com | #179177673 | Autor: catalyseur7

Kontrolę przewodów kominowych wykonuje się raz w roku pod kierunkiem dwuosobowego zespołu, najczęściej: osoby uprawnionej mistrza kominiarskiego oraz czeladnika kominiarskiego.

Podczas kontroli kominiarze sprawdzają przewody kominowe: dymowe, spalinowe, wentylacyjne.

Podczas kontroli przewodów kominowych kominiarz dokonuje badania:

a. drożności przewodów kominowych
b. prawidłowości podłączeń, czyli:
sprawdza ilość i rodzaj podłączeń, stan techniczny drzwiczek rewizyjnych, stan techniczny łączników, rur zapiecowych, prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych, zapewnienie dostępu powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza
c. prawidłowości ciągu kominowego
d. stanu technicznego kominów ponad dachem, czyli:
głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych, prawidłowości wylotów przewodów
e. prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego
f. szczelności przewodów kominowych
g. oceny innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców czyli zwraca uwaga na inne przedmioty znajdujące się na dachu mogące stwarzać zagrożenie, nieprawidłowo zamontowane anteny, zgromadzone na strychu materiały łatwo palne

Po wykonaniu kontroli przewodów kominowych kominiarz wypełnia protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych. Wykonuje szkic rzutu pionowego przewodów kominowych z niesieniem ich numeracji, numeracji pionów, naniesieniem drożności, oznaczeniem rodzaju wylotów, przypisaniu podłączeń do każdego przewodu.

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *