Uchwała antysmogowa na obszarze miasta Kalisza

Main square in Kalisz, one of the oldest city in Poland

Na obszarze miasta Kalisza sejmik województwa wielkopolskiego wprowadził ograniczenia i zakazy dotyczące eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018r. Ograniczenie dotyczy instalacji takich jak kocioł, kominek, piec i podmiotów eksploatujących instalacje.

Zakazane jest stosowanie poniższych paliw:
1) węgla brunatnego
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%
4) węgla kamiennego nie spełniającego poniższych parametrów:
a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg
b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%
c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8%
5) drewna o wilgotności powyżej 20%

Dopuszcza się instalację wyłącznie spełniającej następujące warunki:
1) zapewniającej minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń zgodnie z Dyrektywą
2) umożliwiającej wyłącznie automatyczne podawanie paliwa
3) nie posiadającej rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Podmiot eksploatujący instalacje jest obowiązany podczas kontroli do okazania dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań:
– dokumentacji z badań instalacji wykonanej przez producenta
– dokumentacji technicznej urządzenia
– instrukcji dla instalatorów i użytkowników

Wymagania uchwały obowiązują:
– od 1 stycznia 2024r., dla instalacji niespełniających wymagań emisji zanieczyszczeń dla klasy 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303:-5:2012
– od 1 stycznia 2028r., dla instalacji spełniających wymagania emisji zanieczyszczeń dla klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012
Dla instalacji (kominki) wymagania uchwały obowiązują od 1 stycznia 2026r., chyba, że instalacje będą:
– osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%
– zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu (elektrofiltry)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *