Uchwała antysmogowa sejmiku województwa dolnośląskiego dotycząca obszaru uzdrowisk

Na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim została wprowadzona z dniem 30 listopada 2017 uchwała antysmogowa.

Ograniczenia wprowadzone są w granicach strefy A, B i C ochrony uzdrowiskowej gmin uzdrowiskowych. Uchwałę stosuje się do kotłów, pieców i kominków, w których następuje spalanie paliw stałych jeżeli:

1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania
2) wydzielają ciepło poprzez:
a) bezpośrednie przenoszenie ciepła
b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy
c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza

Na terenie gmin uzdrowiskowych: Jelenia Góra-Cieplice, Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój dopuszczone jest stosowanie wyłącznie:
– paliwa gazowego,
– lekkiego oleju opałowego,
– biomasy stałej,
i ograniczenie obowiązuje:
1) od 1 lipca 2018r. dla instalacji oddanych do eksploatacji po dniu 30 czerwca 2018, z wyjątkiem instalacji będących w trakcie montażu lub których montaż jest planowany i decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed dniem 1 lipca 2018r.
2) od 1 lipca 2024r. dla instalacji oddanych do eksploatacji po dniu 30 czerwca 2018, nie spełniających wymagań emisyjnych odpowiadających klasie 3
3) od 1 lipca 2028r. dla instalacji oddanych do eksploatacji po dniu 30 czerwca 2018, które spełniają wymagania emisyjne odpowiadające klasie 3, 4 i 5.

Uchwała dopuszcza stosowanie kominków tylko jeśli instalacja taka spełnia minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i nie stanowi ona podstawowego źródła ciepła w lokalu.

W strefie C ochrony uzdrowiskowej dopuszcza się spalanie paliw jeśli spełnione są łącznie wymagania:
1) spalanie paliwa zachodzi w instalacji, spełniającej minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń zgodnie z wymogami dotyczącymi ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
2) brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci.

Jeśli zaistnieją możliwości techniczne pozwalające na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej to instalacje na paliwo stałe nie mogą być eksploatowane dłużej niż 15 lat od daty rozpoczęcia ich eksploatacji.

Na terenie gmin uzdrowiskowych Czerniawa-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Długopole-Zdrój, Przerzeczyn-Zdrój dopuszcza się stosowanie paliwa stałego pod warunkiem,że spalanie paliwa zachodzi w instalacji (kominki, kotły) spełniającej minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń, zgodnie z ekoprojektem.

Ograniczenia obowiązują od:
1) 1 lipca 2018r. dla instalacji oddanych po 30 czerwca 2018r.
2) 1 lipca 2024r. dla instalacji oddanych po 30 czerwca 2018r., nie spełniających wymagań emisyjnych odpowiadających klasie 3
3) 1 lipca 2028r. dla instalacji oddanych po 30 czerwca 2018r., które spełniają wymagania emisyjne odpowiadające klasie 3, 4 i 5.

Od 1 lipca 2018r. zakazane jest stosowanie złej jakości paliwa:
1) mułów i flotokoncentratów węglowych
2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla
3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm
4) biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%

Osoby eksploatujące instalacje są zobowiązane do wykazania spełnienia wymagań poprzez przedstawienie:
1) dokumentacji technicznej urządzenia
2) instrukcji dla instalatorów i użytkowników

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *