Przygotowanie komina do sezonu grzewczego

Przygotowując komin do sezonu grzewczego, przygotowujemy przewody dymowe, czyli przewody odprowadzające spaliny z urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Nieprawidłowe eksploatowanie przewodów kominowych jest niebezpieczne, dlatego komin stanowi ważną część budynku mieszkalnego – należy zatem o niego odpowiednio zadbać.

Komin narażony jest na większą ilość niekorzystnych czynników zewnętrznych w porównaniu do innych elementów budynku. Na ścianki komina oddziałują spaliny, wysoka temperatura, agresywne chemicznie pozostałości po procesach spalania czy kondensatu. Odpowiednio przygotowany komin do sezonu grzewczego przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń grzewczych zapewni jego prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo dla użytkownika.

Kontrola kominów

Kontrola przewodów kominowych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku. Przewodów kominowych nie czyścimy sami, tylko dokonują tego osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Reguluje to § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Czy często trzeba czyścić przewody kominowe? To zależy od podłączonego do nich paleniska:

1. Palenisko w zakładzie zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – należy czyścić co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2. Palenisko opalane paliwem stałym niewymienione w pkt 1 – czyścić należy najmniej raz na 3 miesiące;
3. Palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienione w pkt 1 – czyścić należy najmniej raz na 6 miesięcy,
4. Przewody wentylacyjne należy czyścić najmniej raz w roku.

Czyszczenie komina

Czyszczenie komina powinno być wykonywane przez osobę wykwalifikowaną, nawet w małych obiektach budowlanych. Kominy jako konstrukcje budynku mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Posiadanie odpowiedniej wiedzy i specjalistycznego sprzętu jest istotne do wykonywania nie tylko kontroli, ale i konserwacji.
Czyszczenie przewodów kominowych obsługujących paleniska na paliwa stałe zgodnie z przepisami powinno wykonywać się co 3 miesiące podczas jego użytkowania. Nie ma jednak szczegółowych wytycznych dotyczących terminów wykonywania tego typu prac, zatem decyduje o tym właściciel lub zarządca budynku.

Prace kominiarskie korzystnie wykonywać:

• po zakończeniu sezonu grzewczego, przygotowujemy wtedy komin do przerwy w eksploatacji,
• przed sezonem grzewczym, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia grzewczego
• oraz dwukrotnie podczas sezonu grzewczego, kiedy konstrukcja komina odprowadza produkty spalania.

Przed sezonem grzewczym

W sezonie grzewczym, gdy eksploatujemy przewód kominowy, odprowadzany jest w nim dym, drobne cząsteczki stałe powstające podczas procesu spalania, sadza i inne produkty. Niestety wszystko to, co wymieniliśmy wyżej, osadza się na ściankach tego przewodu kominowego. Dym i osady oczywiście oddziałują destrukcyjnie na konstrukcje kominów. Dla elementów budynku produkty spalania są bardziej agresywne w niskich temperaturach, dlatego usunięcie zanieczyszczeń przed przerwą w eksploatacji kominów wydłuży ich żywotność. Czyszczenie komina pozwala wykryć m.in. niedrożność komina i większe uszkodzenia konstrukcji komina.

Źródło: www.instalator.pl/2017/10/przygotowanie-komina-do-sezonu-grzewczego/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *