Mazowiecka Uchwała Antysmogowa

Old town in Warsaw, Poland. The Royal Castle and Sigismund's Column called Kolumna Zygmunta

Mazowiecka Uchwała Antysmogowa przyjęta 24 października 2017 roku wprowadza na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia, to w szczególności piece, kominki i kotły. Wszystkie nowe instalacje muszą spełniać normy emisji zanieczyszczeń wg wymagań Ekoprojektu.

Od 1 lipca 2018 roku zakazane będzie stosowanie:

1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego wegla
3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3mm
4) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%, np. wilgotnego drewna

Instalacje, których eksploatacja rozpocznie się przed dniem wejścia w życie uchwały, będą musiały być wymienione:

– do dnia 31 grudnia 2022 roku w przypadku instalacji niespełniających wymagań sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012
– do dnia 31 grudnia 2027 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012
– do końca 31 grudnia 2022 roku kominki nie spełniające norm emisji zanieczyszczeń wg ekoprojektu. Kominki nie muszą być wymienione jeśli zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu – np. elektrofiltr.

Uchwała przewiduje możliwość kontrolowania urządzeń grzewczych. Podczas inspekcji trzeba będzie wykazać, że eksploatowana instalacja spełnia wymogi, poprzez okazanie dokumentów technicznych urządzenia lub instrukcji dla instalatorów i użytkowników.

Przestrzegania przepisów uchwały będą prowadzić: straż gminna, wójt burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, funkcjonariusze straży gminnych, policja, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Za naruszenie przepisów uchwały przewidziane są sankcje zgodnie z ustawą (od 20zł do 5000zł)

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *