Krakowskie uchwały antysmogowe w pigułce

Fotolia.com | #85329368 | Autor: malajscy

Uchwała antysmogowa na obszarze Gminy Miejskiej Kraków została przegłosowana i przyjęta w styczniu 2017 r. Jej celem jest osiągnięcie norm jakości powietrza wymaganych w 2020 roku przepisami polskimi i unijnymi zgodnie z Dyrektywą CAFE i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Od 1 września 2019 r. będzie obowiązywał na obszarze Krakowa całkowity zakaz stosowania paliw stałych (węgla i drewna) w instalacjach wykorzystywanych zarówno w celach grzewczych, jak i w celu przygotowywania żywności i wszystkich innych. W instalacjach, w których następuje spalanie paliw, uchwała dopuszcza stosowanie wyłącznie gazu ziemnego lub lekkiego oleju opałowego.

Uchwała przejściowa i co dalej?

Dla obszaru Gminy Miejskiej Kraków Zarząd Województwa Małopolskiego przegłosował w poniedziałek 24 kwietnia 2017 roku przejściową uchwałę antysmogową, która będzie obowiązywać do czasu wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania paliw stałych 1 września 2019 r. Wprowadza ona tymczasowe ograniczenia od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019. Obejmować one będą zakazy stosowania:

  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5% – czyli mułów i flotów,
  • paliw zawierających węgiel kamienny lub węgiel brunatny spełniających w stanie roboczym co najmniej jeden z następujących parametrów: wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg, zawartość popiołu powyżej 10%, zawartość siarki powyżej 0,8%,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Uchwałę przyjęto 17 głosami za i 12 wstrzymującymi.

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *