Ubóstwo energetyczne Polaków

Fotolia.com | #93454902 | Autor: Budimir Jevtic

Czy wprowadzenie zakazów używania złej jakości paliwa to jedyna droga do zmniejszenia emisji? Może system dopłat do nowych instalacji będzie wystarczający? W jaki sposób Polak ma sobie radzić jeśli średnie ceny energii elektrycznej są wysokie w porównaniu z innymi krajami Europy?

Zjawisko ubóstwa energetycznego gospodarstw domowych w Polsce jest przyczyną wysokiej emisji zanieczyszczeń PM 10 i PM 2,5 do atmosfery. Określane bywają także mianem „trwałych trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę”.

Polaków nie stać na ciepło?

Prowadzone w UE od 2000 r. rejestry, badania i analizy posłużyły do wprowadzenia w Polsce od 2013 r. do ustawy Prawo Energetyczne pojęcia „odbiorcy wrażliwego społecznie”. Wpływ na to miały trzy istotne fakty:

  • ograniczone zdolności finansowe (niskie dochody), uniemożliwiające dokonywanie opłat za energię cieplną i elektryczną przez odbiorców energii;
  • wysokie ceny energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw stałych do ogrzewania w stosunku do niskich dochodów i zdolności finansowych gospodarstw domowych;
  • zły stan techniczny budynków mieszkalnych i systemów grzewczych oraz ich niska efektywność energetyczna.

Niestety aż 33% mieszkańców naszego kraju, czyli ok 12,8 mln Polaków, nie jest w stanie przeznaczyć wystarczających środków na ogrzewanie zimą mieszkań i budynków, i to zarówno w mieście, jak i na wsi. Dlaczego? Otóż dlatego, że średnie ceny energii elektrycznej i gazu są najwyższe w naszym regionie Europy Środkowej. I Polaków nie stać na to, aby zimą w pomieszczeniach mieszkalnych utrzymać temperaturę 21ºC .

Skala ubóstwa energetycznego

W Polskich gminach przeprowadzono badania, które miały określić ubóstwo energetyczne ich mieszkańców. W dobrowolnych badaniach wzięło udział zaledwie 35% gmin w kraju. Wiedzy na temat ubóstwa energetycznego we własnej gminie nie posiada więc 65% gmin. Szacuje się, że tylko 2,8% polskich gmin ma wstępną wiedzę o występującym zjawisku ubóstwa energetycznego w polskich gminach.

Zgodnie z wytycznymi KE udział wydatków miesięcznych z tytułu zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu przekraczający 10% dochodów jest wyznacznikiem ubóstwa energetycznego w gospodarstwach domowych. Problematyka wysokiej emisji i smogu jest wielowątkowa. Myślą przewodnią rozwiązań są tylko zakazy używania niskiej jakości paliw oraz dopłaty do wymiany kotłów na nowe – z nowoczesnymi technologiami. Przy takich rozwiązaniach pojawiają nowe problemy: jak zapewnić tańsze paliwo mieszczące się w parametrach jakościowych?

Źródło: http://www.haldex.com.pl/aktualnosc/automatycznie-zapisany-szkic-28/

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *