Małopolska Uchwała Antysmogowa w pigułce

Fotolia.com | #137330846 | Autor: airborne77

Uchwała Antysmogowa dla Małopolski została przegłosowana i przyjęta w styczniu 2017 r. Nie będzie ona dotyczyć Krakowa, ponieważ na jego obszarze od 1 września 2019 r. będzie obowiązywał całkowity zakaz stosowania paliw stałych. Uchwała antysmogowa nie zakazuje używania węgla.

Zabrania natomiast korzystania (od 1 lipca 2017) z paliw niskiej jakości, takich jak muły i floty, oraz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.

Mniej źródeł zanieczyszczeń

Uchwała ma ograniczyć powstanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń. Od 1 lipca 2017 będzie można w Małopolsce instalować tylko te kotły na węgiel lub drewno oraz kominki na drewno, które spełniają parametry emisji zgodnie z wymaganiami ekoprojektu. Emisja pyłu z kotła, zarówno przy pracy pełną mocą, jak i na niepełnej mocy, nie może przekraczać 40 mg/m3. Wymagania ekoprojektu ograniczają również emisję toksycznych tlenków azotu z kotła (nie mogą przekraczać 350mg/m3).

Okres przejściowy

Uchwała Antysmogowa wyznacza okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów. Do końca 2022 roku mieszkańcy Małopolski będą musieli wymienić kotły, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Kotły klasy 3 i 4 spełniające podstawowe wymagania emisyjne będzie trzeba wymienić do końca 2026 roku. Kotły klasy 5 już eksploatowane lub zainstalowane do końca czerwca 2017 mogą być użytkowane do końca swojej żywotności. Dla właścicieli kominków uchwała również wprowadza nowy obowiązek. Kominki, które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub nie mają sprawności cieplnej na poziomie 80%, od 2023 r. muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu, np. elektrofiltr.

Komu wolno przeprowadzić kontrolę?

Kontrolować przestrzegania wymagań uchwały będą uprawnione do tego służby – straż miejska, upoważnieni pracownicy gmin, policja. Użytkownik będzie miał obowiązek udostępnić dokumenty w celu potwierdzenia spełniania wymaganych poziomów sprawności i emisji, np. dokumentację techniczną, instrukcję użytkowania, wyniki badań, certyfikaty. W przypadku braku posiadania takich dokumentów domniemane będzie, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały, za co grozi mandat 500 zł, a nawet grzywna 5000 zł.

Źródło: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *